קונצרן דנהיל

קונצרן דנהיל

תביעת הדירקטורים המשמעותית ביותר בשנים האחרונות. משרדנו יצג מפרק של חברה, אשר לימים הסתבר, שהוקמה במטרה לרמות את מרכז ההשקעות ובנק זר בלוכסמבורג. היקף הסכומים שהתקבלו במירמה עמד על כ-130 מיליון דולר. מעשה המירמה בוצע על ידי דירקטור, אשר הקים את החברה, באמצעות איש קש, ואשר באמצעות מארז של חברות חזית (Off-shore) בברמודה, איי הבתולה, ליכטנשטיין, גיברלטר, האי מאן ושוויץ, הסווה את פעולות המירמה ואת בעלותו בחברה ובחברה הקבלנית שבנתה מתחם מופרז ובלתי סביר, בעמק שרה, בבאר שבע. במסגרת ההליכים המשפטיים הוצאו צווי מרווה ואנטון פילר כנגד חברות החזית עלידי בית המשפט המחוזי בבאר שבע, ואלה נאכפו בכל התחומי השיפוט הזרים הנ”ל. כתוצאה מההליכים המשפטיים הוחזרו לקופת הפירוק עשרות מיליוני שקלים, כאשר ההליכים משפטיים בחו”ל עדין נמשכים.