רכישת המשביר לצרכן

רכישת המשביר לצרכן החדש

רכישת המשביר לצרכן – משרדנו ייצג את קבוצת שביט ברכישת המשביר לצרכן (רשת בית הכולבו הגדולה בישראל). התהליך החל בפרסום מכרז מטעם רשת קו-אופ הריבוע הכחול, חברת האם של המשביר לצרכן, למכירת מניותיה במשביר לצרכן. תהליך המכרז שבו ייצגנו את שביט לא הושלם, מכיוון שניתן צו להקפאת הליכים כנגד המשביר לצרכן, ומונו נאמנים ומנהל מיוחד לנהל את פעילות הרשת. לאור ההפסדים שנגרמו במהלך הקפאת ההליכים, ביקשו הנאמנים לפתוח בהליכי הפירוק. בית המשפט המחוזי הנכבד נעתר לבקשתנו והורה על השהיית הליכי הפירוק עד למיצוי המשא ומתן שנערך עם קבוצת שביט. משא ומתן זה מול הנאמנים ועם המנהל המיוחד צלח ונחתם הסכם בין קבוצת שביט לנאמנים לרכישת נכסי הרשת. לאחר אישור בית המשפט הנכבד הועברה העברת הבעלות על נכסי המשביר לצרכן לידי קבוצת שביט וממועד זה היא מנוהלת על ידם.