תביעת לילינבלום

תביעת לילינבלום – ייצוג של חברת בנייה, בתביעה בפני בורר. עילת התביעה מבנה לשימור אשר קרס בזמן ביצוע עבודות חיזוק ובניה שלו. כתוצאה מקריסה זו הוצאו צווי הפסקת עבודה למתחם ובהמשך נמשכה הבניה לאחר תקופת הקפאה ארוכה. התביעה הוגשה בגין נזקים שנגרמו לטענת התובעים בשל העיכוב במסירת הדירות והחלפת הקבלן המבצע. חברת הבניה טענה כי עם קריסת המבנה, שלא באשמתה, סוכל החוזה הפאושלי ובוטלו כל התחייבויותיה, בוודאי במישור לוחות הזמנים למזמינים. במקביל הוגשה תביעה שכנגד לפיצוי הנזקים שנגרמו לחברה הקבלנית.