קלמנסון ושות' - משרד עורכי  דין
דף הבית
אודותינו
תחומי התמחות
תיקי דוגמא
פרסומים בעיתונות
צרו קשר
   

ספנדקס

ספנדקס ישראל בע"מ (בפירוק) היא חברה שעסקה בייצור חוטי ספנדקס, תוך שימוש בתהליכים כימיים יבש. בפברואר 2002, בעקבות הפסדים מצטברים של החברה בסך 300 מיליוני שקלים בקירוב, הוצא נגדה צו פירוק זמני ורו"ח צבי יוכמן מונה כמפרק הזמני. רו"ח צבי יוכמן הוסמך על ידי בית המשפט להמשיך לנהל את החברה כתאגיד קיים ולממש את כל נכסיה. משרדנו סייע למפרק מעת מינויו בכל ההיבטים המשפטיים הדרושים. במסגרת זו ליווה משרדנו את העסקה של מכירת נכסי החברה למירבו תעשיות כימיקלים בע"מ בשווי של 8 מיליון דולר.

במסגרת תיק זה הגיש המנכ"ל המפוטר של החברה תביעה בבית הדין לעבודה נגד המפרק לתשלום משכורת ומימוש זכויות אחרות בגין תקופת העסקה של שישה חודשים (לפי עמדת המנכ"ל) או שלושה חודשים (לפי עמדת המפרק) בסך 4.5 מיליון שקלים בקירוב. בתביעתו טען המנכ"ל, שתנאי ההעסקה שנקבעו עבורו בהסכם שחתם עם החברה לפני פירוקה תקפים בתקופת הפירוק. בניגוד לכך טען המפרק, שההסכם שחתם המנכ"ל עם החברה לפני הפירוק אינו תקף וכי המפרק הינו מעסיק חדש. כמו כן טען המפרק, שתנאי ההעסקה שדרש המנכ"ל היו לא סבירים ומופרזים בכל קנה מידה, לאור העובדה שהחברה נמצאת בחדלות פירעון. המנכ"ל טען שפיטוריו על ידי המפרק לא נעשו בתום לב ומכאן שאינם תקפים.

בתשעה בספטמבר 2007 פסק נשיא בית הדין הנכבד לעבודה בנצרת פסיקה חדשנית ותקדימית, התומכת בעמדת המפרק, לפיה מפרק המעסיק את העובדים בחברה נחשב למעסיק חדש ולפיכך לא יחול יישום אוטומטי של הסכמי ההעסקה שחתם עובד מסוים עם החברה לפני פירוקה. עוד הוחלט, שפיטוריו של המנכ"ל על ידי המפרק תקפים ולא נעשו בחוסר תום לב. בעקבות הפסיקה הורה בית הדין למפרק לשלם למנכ"ל סכום כולל בסך 3,700 שקלים בקירוב (מתוך סכום התביעה שעמד על 4.5 מיליוני שקלים בקירוב), ואילו למנכ"ל הורה בית הדין הנכבד לשלם למפרק את הוצאות המשפט בסכום כולל של 15,000 שקלים. ויודגש, סך ההוצאות עלה על הסכום שנקבע למנכ"ל המפוטר כך שבסופו של יום המנכ"ל נאלץ לשלם את הוצאות המפרק. לפסק הדין לחץ כאן.

מנכ"ל החברה לא השלים עם פסק הדין של בית הדין האזורי הנכבד והגיש ערעור על פסק הדין לבית הדין הארצי לעבודה. במסגרת הערעור העלה המנכ"ל שוב את על טענותיו נגד המפרק. בחודש יוני 2009 ניתן פסק הדין של בית הדין הארצי הנכבד לעבודה בערעור. בית הדין דחה את ערעור המנכ"ל אם כי הוא עשה מטעמים שונים. נקבע כי בניגוד לצו פירוק קבוע לחברה אשר מפקיע את יחסי העבודה בין החברה לעובדיה, צו למינוי מפרק זמני לחברה אינו מפקיע את יחסי העבודה ואלו נמשכים. עם זאת, נקבע כי נוכח האינטרסים המעורבים בהליך חדלות הפירעון, המפרק הזמני מוסמך לעתור לבית המשפט המפקח על הליכי הפירוק, על מנת לשנות את תנאי ההעסקה של העובדים. ערעור של המנכ"ל נדחתה אפוא ברובו המוחלט. לפסק הדין לחץ כאן.

מנכ"ל החברה לא השלים עם פסק דין, והגיש עתירה לבג"צ נגד פסיקתו של בית הדין הארצי. עתירה זו תלויה ועומדת.