ייצוג בהסכמי קבלנות

למשרדנו התמחות מיוחדת ומעמיקה בליווי יזמים, קבלנים ראשיים וקבלני משנה, בעריכת הסכמי קבלנות ובניהול מו”מ לקראת כריתתם, לרבות הסכמים פאושליים, הסכמים על פי כתב כמויות, הסכמים מול ספקים ונותנים שירותים, הסכמי מימון וליווי ועוד.

אנו מלווים באופן שוטף את לקוחותינו בביצוע הסכם הקבלנות לאורך כל חיי הפרויקט, וכן מספקים שירותים משפטיים גם בנוגע לניהול ניהול תביעות כספיות של מזמינים מול קבלנים, קבלנים מול ספקים, צווי מניעה ביחס לחילוט ערבות בנקאית וסילוק יד, תביעות ליקויי בנייה, איחורים במסירה, תשלומים עבור עבודות נוספות ועוד.